De kunst van de verzorging

Maak een kunstwerk om uw dagelijkse verhaal te vertellen

Twee artistiekecoördinatoren willen jullie helpen in uw wens om het verhaal te vertellen van wat zorg voor u is, ook alle belangrijke, soms onopvallende gebaren, die het verschil maken.

Het is dankzij uw zicht en uw interpretatie dat wij het werk van de zorg kunnen eren.

U wordt gedurende enkele maanden begeleid door verschillende kunstenaars die u tijdens verschillende workshops zullen adviseren bij de creatie van uw werken. Deze werken kunnen literair, fotografisch, grafisch... zijn en zullen uiteindelijk op 7 april 2024, Ter gelegenheid van reldgezondheidsdag, in de instellingen van de H.U.B. worden tentoongesteld.

Schijf u in !
Meer infos...
fr

Zoals elk jaar willen Les Veilleuses de dagelijkse gebaren eren die het werk van de verzorgers in onze instellingen begeleiden. Dit jaar willen we een bijzondere dimensie aan het initiatief geven door degenen onder u met artistiek talent de mogelijkheid te bieden ons te vergezellen bij het in de schijnwerpers zetten van de vele beroepen waaruit onze teams bestaan.

3 stappen :

Uw projecten kunnen verschillende vormen aannemen: grafisch, fotografisch of schriftelijk. Er zijn geen kleine ideeën, het is dankzij uw visie en interpretatie dat wij onze instellingen nieuwe perspectieven kunnen bieden.

Alvast bedankt aan allen die aan dit initiatief zullen deelnemen.